Valuation Là Gì? Phân Biệt Valuation Và Value

Trong lĩnh vực kinh tế thuật ngữ Valuation và Value được sử dụng khá phổ biến. Nếu bạn muốn tiến vào lĩnh vực này mà vẫn chưa hiểu rõ về hai khái niệm trên, hãy cùng tìm hiểu về Valuation là gì, phân biệt Valuation với Value, phân loại phương pháp Valuation và ưu, nhược điểm của Valuation.

  1. Khái niệm

Valuation có nghĩa tiếng việt “định giá” là quá trình phân tích qua tính toán và xác định giá trị ở hiện tại hay tương lai cho tài sản hay công ty. Valuation được thực hiện dựa trên nhiều kỹ thuật. Nhà phân tích Valuation cho một công ty hay tài sản để đánh giá lợi nhuận thu nhập tương lai, năng lực quản lý, vốn công ty có cấu trúc như thế nào, tài sản công ty được đánh giá ra sao trên thị trường và một vài số liệu khác.

  • Phân loại phương pháp định giá

Chia thành hai loại mô hình là Valuation “định giá” tuyệt đối, Valuation tương đối.

Mô hình Valuation tuyệt đối hoạt động tìm kiếm giá trị hiện tại hay giá trị thực của mức đầu tư theo quy định cơ bản. Tập trung phần lớn vào các số liệu như dòng tiền, cổ tức, tốc độ gia tăng tài sản cho công ty mà không quan tâm công ty đối tác khác. Các mô hình tuyệt đối phổ biến như mô hình chiết khấu dòng tiền, cổ tức, mô hình theo tài sản  và mô hình lợi nhuận còn lại.

Mô hình Valuation tương đối hoạt động thông qua tìm kiếm và so sánh giá trị công ty hiện tại với các công ty có quy mô tương tự khác. Mô hình này có các phương pháp gồm phép nhân với tỷ lệ tương ứng, ví dụ lấy giá và thu nhập của công ty nhân lại và dùng so sánh với công ty khác có phép nhân tương tự.

  • Phân biệt Valuation và Value

Trong công ty hai thuật ngữ Valuation “định giá” và Value “giá trị” được dùng phổ biến, có ý nghĩa như nhau và có thể thay thế cho nhau. Nhưng khác với công ty đối với nhà đầu tư thì được phân biệt rõ ở đây Valuation là số liệu của các hoạt động, bội số được tính toán như thu nhập, lợi nhuận,…Còn Value thể hiện giá trị của công ty qua một con số.

Value là một con số được hiểu là giá trị nội tại, kết quả của giá trị tài chính trong công ty được tính từ dòng tiền chiết khấu và con số có giá trị lớn ở hàng trăm, triệu tỷ. Trong tài chính Value thể hiện giá trị tài sản của công ty ở thời điểm hiện tại và tình trạng hoạt động tài chính tại công ty. Value của công ty dự báo thông qua các số liệu tài chính được nhà đầu tư, nhà phân tích chứng khoán sử dụng tính toán và đánh giá.

Valuation là hoạt động tính toán phép nhân giữa thu nhập và giá của giao dịch từ mỗi cổ phiếu và dùng “định giá” cho tài sản hay công ty. Valuation cần được đưa ra hợp lý không quá thấp hay quá cao sẽ dựa vào hiệu quả hoạt động của công ty, tình hình tài chính, giá trị cổ phiếu hiện tại.

Valuation một công ty các nhà phân tích cổ phiếu dựa vào khoản lợi nhuận nhận được trên mỗi đơn vị cổ phiếu. Value cổ phiếu công ty tính theo công thức lấy giá trị đó chia tổng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường.

  • Ưu điểm và nhược điểm của Valuation.

Nhược điểm: Khi sử dụng các phương pháp định giá để Valuation cổ phiếu lần đầu thì số lượng định giá kỹ thuật có sẵn rất lớn khiến cho nhà đầu tư khó cân nhắc và đưa ra quyết định đầu tư. Ngoài ra, có những phương pháp định giá khá phức tạp và tốn nhiều thời gian thực hiện.

Ưu điểm: Có rất nhiều phương pháp định giá khác nhau, áp dụng trong các tình huống sao cho phù hợp nhất. Chẳng hạn như trong mỗi ngành, lĩnh vực, cổ phiếu đều có những đặc điểm riêng nên cần sử dụng phương pháp nào hợp lý nhất. Đặc biệt, khi công ty dùng nhiều phương pháp sẽ cho ra nhiều kết quả để dễ dàng phân tích và lựa chọn kết quả đúng nhất.

Bài viết trên đã chia sẽ cho bạn Valuation là gì, phân loại phương pháp định giá, ưu và nhược điểm của Valuation. Đồng thời giúp bạn phân biệt Valuation và Value một cách chính xác. Mong có thể giúp ích cho hoạt động tìm hiểu và ra quyết định đầu tư của bạn hiệu quả hơn.